RSS

Panduan Menulis Kertas Kerja


Sedikit panduan menulis kertas kerja...

1. Tajuk hendaklah jelas dan menggambarkan matlamat/objektif program/projek

Nyatakan secara jelas tujuan kertas kerja yang disediakan samada untuk;
1. Kelulusan/makluman/ perbincangan/sebagainya
2. Untuk siapa ianya dikemukakan.
3. Nyatakan apakah okjektif/matlamat yang ingin dicapai.

2. Nyatakan secara jelas butiran mengenai;
1. Tarikh/Masa/Tempat
2. Peserta/Kumpulan sasar
3. Yuran/Bayaran yang dikenakan
4. Kerjasama /Bantuan

Kertas Kerja Program Orientasi Tingkatan 1

kertas kerja by Iroet Marteni

Contoh Kertas Kerja Mengadakan Lawatan

Jika ingin memberi sumbangan kertas kerja, e-mail kan kertas kerja anda ke sarah_azahari83(at)yahoo.com
Semoga sumbangan anda mendapat manfaat dan ganjaran dari Nya. Terima Kasih

Guru-guru Yang Mengikuti Blog Ini...

Blog Pilihan

Blog Archive